Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster Formació del Professorat de Secundaria i Batxillerat, FP i Idiomes    

El màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes té com a objectiu la formació docent inicial dels futurs professionals de l’educació per tal que puguin exercir les seues funcions com a docents en l’àmbit de l’ensenyança secundària obligatòria i/o postobligatòria i segons la seva especialitat.