Màster universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 1 any
Crèdits ECTS: 60
Títol a què dóna dret: Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02
http://www.fepts.udl.cat

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Genèric 15
Específic 25
Pràcticum 20
TOTAL CRÈDITS 60

Pla d'estudis

Matèria ECTS ECTS Matèria ECTS Intermatèries ECTS Pràcticum
Mòdul genèric (15 ECTS)
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 5 3 1 1
Processos i Contextos Educatius 5 3 1 1
Societat, Família i Educació 5 3 1 1
Mòdul específic (25 ECTS)
Complements per a la Formació Disciplinària 8 5 1 2
Aprenentatge i Ensenyament de les Matèries Corresponents 12 9 1 2
Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa 5 3 1 1
Mòdul pràcticum (20 ECTS)
Pràcticum 14 14    
Treball de fi de màster 6 6    

Especialitats 2021/2022

  • Educació Física
  • Llengües estrangeres (anglès)

Assignatures optatives

TOTES les assignatures del màster són obligatòries, no hi ha, per tant, assignatures optatives.

Prerequisits

NO s'estableixen prerequisits