Màster universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes

Horaris

Aules sessions presencials

Aulari Anglès

Dimarts (Mòdul Genèric): aula -1.03 T (edifici Transfronterer)

Dimecres (Especialitat): aula 0.15 S (edifici FEPTS); aula -1.02T (edifici Transfronterer)(a partir de gener del 2022)

Dijous (Especialitat): aula -1.03 T (edifici Transfronterer)

Dimarts (Mòdul Genèric): aula -1.03 T (edifici Transfronterer)

 

Aulari Ed. Física (Grup 1)

Dimarts (Mòdul Genèric): aula 1.03S (edifici FEPTS)

Dimecres: INEFC (vegeu horari)

Dijous: INEFC (vegeu horari)

Divendres (Mòdul Genèric): aula 0.02P2 (edifici Polivalent nou)

 

Aulari Ed. Física (Grup 2)

Dimarts (Mòdul Genèric): aula 0.15 S (edifici FEPTS)

Dimecres: INEFC (vegeu horari)

Dijous: INEFC (vegeu horari)

Divendres (Mòdul Genèric): aula -1.01T (edifici Transfronterer)

Calendari de trobades presencials

En compliment amb els criteris de planificació del curs acadèmic 2021-22 establerts per la UdL i derivats de l'actual situació d'emergència sanitària, el Màster de secundària de la FEPTS (edició 2021-22) s'impartirà en modalitat semipresencial. La distribució dels dies de docència virtual i presencial es detalla a continuació, per cada especialitat:

ANGLÈS

OCTUBRE A DESEMBRE

Dilluns* Dimarts** Dimecres Dijous* Divendres**

Virtual
(assignatures

d'especialitat i genèriques)

Presencial
(assignatures genèriques)
Presencial
(assignatures d'especialitat)
Presencial
(assignatures d'especialitat)
Presencial
(assignatures genèriques)

* HI HAURAN ALGUNES SESSIONS PRESENCIALS D'ASSIGNATURES GENÈRIQUES (VEGEU HORARI DETALLAT DE L'ESPECIALITAT)

** HI HAURAN ALGUNES SESSIONS VIRTUALS (VEGEU HORARI DETALLAT DE L'ESPECIALITAT)

GENER A FEBRER*

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres**
Virtual
(assignatures d'especialitat)
  Presencial
(assignatures d'especialitat)
Presencial
(assignatures d'especialitat)
 

* HI HAURAN ALGUNES SESSIONS VIRTUALS I PRESENCIALS  D'ASSIGNATURES D'ESPECIALITAT A L'ABRIL (VEGEU HORARI DETALLAT DE L'ESPECIALITAT)

** HI HAURAN ALGUNES SESSIONS PRESENCIALS I VIRTUALS D'ASSIGNATURES GENÈRIQUES I D'ESPECIALITAT (VEGEU HORARI DETALLAT DE L'ESPECIALITAT)

 

EDUCACIÓ FÍSICA

OCTUBRE A DESEMBRE

Dilluns* Dimarts** Dimecres Dijous Divendres**
Virtual
(assignatures d'especialitat i genèriques)
Presencial
(assignatures genèriques)
Presencial
(assignatures d'especialitat)
Presencial
(assignatures d'especialitat)
Presencial
(assignatures genèriques)

* HI HAURAN ALGUNES SESSIONS PRESENCIALS D'ASSIGNATURES GENÈRIQUES (VEGEU HORARI DETALLAT DE L'ESPECIALITAT)

** HI HAURAN ALGUNES SESSIONS VIRTUALS (VEGEU HORARI DETALLAT DE L'ESPECIALITAT)

GENER A FEBRER*

Dilluns** Dimarts*** Dimecres Dijous Divendres
Virtual
(assignatures d'especialitat)
Virtual
(assignatures d'especialitat)
Presencial
(assignatures d'especialitat)
Presencial
(assignatures d'especialitat)
Presencial
(assignatures d'especialitat)

* HI HAURAN ALGUNES SESSIONS PRESENCIALS D'ASSIGNATURES D'ESPECIALITAT A L'ABRIL (VEGEU HORARI DETALLAT DE L'ESPECIALITAT)

** HI HAURAN ALGUNES SESSIONS PRESENCIALS (VEGEU HORARI DETALLAT DE L'ESPECIALITAT)

*** HI HAURAN ALGUNES SESSIONS VIRTUALS D'ASSIGNATURES GENÈRIQUES (VEGEU HORARI DETALLAT DE L'ESPECIALITAT)

Els períodes de pràctiques tindran el següent calendari:

  • Primer període: 15/11/2021 - 3/12/2021
  • Segon període: 21/02/2022 - 29/04/2022

Itinerari d'estudiants a temps parcial

L’estudiantat pot seguir el màster a temps parcial. Com a recomanació general, l’alumnat que tingui una feina amb una dedicació superior a 10 hores setmanals hauria de considerar cursar el màster a temps parcial (dos anys). Com a orientació general, es proposa el següent pla d’aprenentatge de l’alumnat a temps parcial:

1r any Aprenentatge i Ensenyament de les matèries corresponents - 12 ECTS
Pràctiques - 14 ECTS
2n any Innovació docent i Iniciació a la Investigació Educativa - 5 ECTS
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat - 5 ECTS
Processos i Contextos Educatius - 5 ECTS
Societat, Família i Educació- 5 ECTS
Treball Final de Màster - 6 ECTS
A elecció de l’estudiant en quin any cursar l’assignatura: Complements per a la Formació Disciplinària 8 ECTS

Amb l’objectiu d’adequar el pla d’aprenentatge a les característiques individuals de cada alumne/a, es recomana a tot l’alumnat interessat a cursar el màster a temps parcial realitzar una tutoria abans d’iniciar el procés de matriculació en el màster.