Inici del Contingut

Pràctiques i Treball final de màster

Pràctiques
Treball final de màster

 

Les pràctiques són molt importants en aquest màster i constitueixen l’eix vertebrador al voltant del qual s’articulen totes les matèries. El període de pràctiques ha de permetre fer efectiva la capacitació en les competències professionalitzadores del docent de secundària, batxillerat, formació professional i d’ensenyament d’idiomes. Les pràctiques es fan en els centres de secundària de titularitat pública o concertats. Les pràctiques són progressives i s’organitzen al voltant de tres períodes: (1) pràctiques d’observació, (2) pràctiques d’intervenció guiada i (3) pràctiques d’intervenció autònoma.

La següent taula il·lustra aquesta modalitat organitzativa de les pràctiques.

El pràcticum
Pràctiques d’observació
Pràctiques d’intervenció
Guiada
Autònoma
Treball de fi de màster