Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 1 any
Crèdits ECTS: 60
Títol a què dóna dret: Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes per la Universitat de Lleida
Centre docent: Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
Av. de l'Estudi General, 4 (campus de Cappont)
E 25001 Lleida
Tel. +34 973 70 65 01
Fax + 34 973 70 65 02
http://www.fepts.udl.cat

 

ESTRUCTURA DEL TÍTOL CRÈDITS
Genèric 15
Específic 25
Pràcticum 20
TOTAL CRÈDITS 60

 

Pla d'estudis
Matèria ECTS ECTS Matèria ECTS Intermatèries ECTS Pràcticum
Mòdul genèric (15 ECTS)
Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat 5 3 1 1
Processos i Contextos Educatius 5 3 1 1
Societat, Família i Educació 5 3 1 1
Mòdul específic (25 ECTS)
Complements per a la Formació Disciplinària 8 5 1 2
Aprenentatge i Ensenyament de les Matèries Corresponents 12 9 1 2
Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa 5 3 1 1
Mòdul pràcticum (20 ECTS)
Pràcticum 14 14    
Treball de fi de màster 6 6    

 

Especialitats 2019/2020
  • Educació Física
  • Anglès
Assignatures optatives

TOTES les assignatures del màster són obligatòries, no hi ha, per tant, assignatures optatives.

Prerequisits

NO s'estableixen prerequisits

 

Guies docents 2019-20

PRIMER CURS
Codi Assignatura Semestre Crèdits
14300 Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat Anual 5
14301 Processos i contextos educatius Anual 5
14302 Societat, família i educació Anual 5
14303 Complements per a la formació d'educació física Anual 8
14304 Aprenentatge i ensenyament de l'educació física Anual 12
14305 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en educació física Anual 5
14309 Complements per a la formació de llengües estrangeres (Anglès) Anual 8
14310 Aprenentatge i ensenyament de llengües estrangeres (Anglès) Anual 12
14311 Innovació docent i iniciació a la investigació educativa en llengües estrangeres (Anglès) Anual 5
14315 Treball final de màster (Ed. Física) Anual 6
14317 Treball final de màster (Anglès) Anual 6
14319 Pràctiques externes (Ed. Física) Anual 14
14321 Pràctiques externes (Anglès) Anual 14

 

Exàmens
L'avaluació de les assignatures del màster es fa de forma continuada.