Inici del Contingut

Per què estudiar?

El màster és una acreditació necessària per exercir com a professor/a en un centre d'ensenyament de secundària públic, concertat o privat.

El màster va adreçat a estudiants que estiguin en possessió d’una diplomatura, llicenciatura, enginyeria o grau i vulguin exercir com a docents en centres d’educació secundària.

Per accedir a les diferents especialitats del màster que ofereix la UdL caldrà estar en possessió d'una titulació idònia o que concordi amb l'especialitat docent que es vol cursar, d'acord amb les resolucions del Departament d'Educació per a la borsa d'interins.

Podeu consultar la relació entre especialitats del màster, especialitats docents i titulacions al web de la Generalitat de Catalunya: