Inici del Contingut

Idioma d'impartició

La docència s’impartirà en català, castellà i anglès.

Els percentatges de crèdits impartits en cada llengua variaran en funció de l’especialitat del màster.