Inici del Contingut

Informació general

El màster té una duració global d’un any acadèmic d’octubre a juny. El màster té una càrrega acadèmica de 60 crèdits ECTS. El màster emfatitza la formació pràctica en els centres de secundària. En aquest sentit, 20 crèdits corresponen al mòdul de pràcticum, dels quals 14 crèdits es realitzen en centres d’ensenyament secundari.

L’estudiant pot seguir el màster a temps complert o a temps parcial. S’ha de tenir en compte que cada crèdit implica 25 hores de dedicació.

 

[horari especialitat Anglès 2019/2020]

[horari especialitat Ed. Física 2019/20]